Michaela Šebelová
poslankyně a starostka „Dělám to srdcem.“

Kdo jsem

Jmenuji se Michaela Šebelová. Od 9.10.2021 jsem poslankyní Parlamentu ČR. V komunální politice se v Kunčicích pod Ondřejníkem pohybuji od roku 2010. Nejprve jsem pracovala v radě obce, pak jsem byla zvolena místostarostkou a nyní působím jako neuvolněná starostka této malebné podhorské obce na Frýdecko-Místecku.

Původní profesí jsem fyzioterapeutka, tuto práci jsem v omezeném rozsahu dosud vykonávala. Specializuji se na bolesti páteře. Obě práce – politika i fyzioterapie – mají mnoho společného. Pracujete pro lidi, ale bez jejich spolupráce a aktivního zapojení nemáte výsledky.

 

Více o mně

Poslanecká sněmovna

V poslaneckém klubu STAN je nás 33 poslanců. Velmi si cením přístupu, jaký k nám vedení strany má, že i s úplnými nováčky jednají jako s rovnocennými partnery. V ustavených výborech jsem členkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také členkou Výboru pro zdravotnictví.

Jsem přesvědčená, že v obou výborech budu moci skvěle zúročit své zkušenosti ze starostování u nás v Kunčicích pod Ondřejníkem, jelikož obec je zřizovatelem školy, funguje zde mnoho spolků pro děti a mládež a pořádáme mnohé kulturní akce. K zaměření obou výboru mám blízko i díky tomu, že jsem původní profesí fyzioterapeutka, a proto považuji pohyb za přirozenou součást života a prevenci.

Také budu členkou Stálé komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. A dále jsem byla zvolena náhradnicí do Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PS RE).

 

Aktuální schůze sněmovny  Jak jsem hlasovala

Starostka

Pro obec Kunčice pod Ondřejníkem pracuji ráda a s láskou. Po zvolení do Parlamentu ČR jsem přešla na pozici neuvolněné starostky. Což znamená, že již nebudu tuto funkci vykonávat na plný úvazek. Rozšířili jsme tým vedení obce o novou neuvolněnou paní místostarostku a věřím, že s mými kolegy Davidem Fojtíkem a Markétou Menšíkovou dokážeme pracovat v týmu. Považuji za velmi důležité, abychom zachovali venkovský ráz obce, abychom odpovědně hospodařili s obecními penězi, pečlivě udržovali obecní majetek, pořádali společenské a kulturní akce, aby se nám v Kunčicích prostě dobře žilo. A za absolutní prioritu považuji investici do vzdělávání. Zejména na malé obci je škola součástí komunity, středobodem jejího žití, kde dochází k propojení všech generací.

www.kuncicepo.cz

Moje priority

Každý za sebou máme určitou životní cestu, která nás formuje, utváří naše názory a životní postoje. Mé priority vycházejí z toho, že celý život (s výjimkou studia na vysoké škole) žiji v Moravskoslezském kraji. Dále se v nich prolínají všechny dosavadní životní profese a také rodinné zkušenosti.


1
Regionální školství – vzdělání pro 21. století
2
Znalost cizích jazyků
3
Kultura a Podpora spolkové činnosti v obcích
4
Volný čas dětí a mládeže
5
Tělovýchova a sport – pohybová gramotnost
6
Rehabilitace – Preventivní programy pro zdravou páteř
7
Transformace regionů - Frenštátsko a Frýdecko–Místecko
8
Kvalitní architektura a veřejná prostranství
Komunální volby 2022
Nezadržitelně se blíží komunální volby. Sdružení nezávislých kandidátů - Nezávislí 2010 jsme založili, jak již název napovídá, v roce 2010, a s malými personálními změnami nás tedy čekají společně již čtvrté komunální volby. Ty letošní pod hlavičkou Nezávislí 2010 a STAN.
Sněm oblastní organizace STAN Frýdek-Místek schválil lídry kandidátek
V pondělí 2. května 2022 jsem v regionu navštívila obec Bukovec na česko-polské hranici, ve které se nachází nejvýchodnější bod naší republiky. Tentokrát se zde konala další pravidelná schůze Oblastní organizace STAN regionu Frýdek-Místek. Za pozvání a organizaci bych chtěla poděkovat zejména hostitelce, starostce Bukovce Monice Czepczorové.
Cesta ke změně českého školství. Školy potřebují ve svých ředitelích najít lídry.
Bylo to právě dění okolo naší základní školy, které mě před pár lety dovedlo do komunální politiky. Také v současné době, je pro mě jako poslankyni Parlamentu České republiky a hlavně členku Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu prioritou investice do vzdělávání a dobře fungující školy, pod správným vedením, protože škola je součástí téměř každé obce a je středobodem jejího žití.

Galerie

Vítám Vás ve fotogalerii. Zde můžete nahlédnout pod pokličku politického a občas pro zpestření i osobního života.

Kontakt


Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.