Slavnostní založení nadačního fondu Aktivní ČESKOMnoho subjektů napříč společností z oblasti školství, zdravotnictví, sportu a pohybových aktivit, podnikatelského prostředí i cestovního ruchu, kterým není lhostejný nedostatek pohybu v naší společnosti, spojilo své síly a založilo v pátek 19. května Nadační fond Aktivní ČESKO. Alarmující snížení množství pohybových aktivit v naší populaci má velmi vážné zdravotní a sociální dopady. Nedostatek pohybu představuje vysoký rizikový faktor úmrtnosti a má zásadní vliv na fyzické i psychické zdraví dětí, mládeže, dospělé populace v aktivním i seniorském věku. Proto jsem nesmírně vděčná, že se po mnoha měsících příprav podařilo vytvořit multisektorovou platformu Aktivní ČESKO a že jsem mohla být u toho. Hlavním cílem je spojit síly, zdroje i možnosti působení ke společné propagaci pravidelné pohybové aktivity nejen jako důležité součásti péče o své vlastní zdraví, ale také významné součásti preventivní i léčebné péče státu.

Zakladateli jsou
• Asociace dětské rekreace, z.s.
• Česká asociace Sport pro všechny
• Česká komora fitness
• Česká obec sokolská
• Česká unie sportu
• Hospodářská komora ČR
• Klub českých turistů
• Multisport Benefit
• Navrátil Tomáš
• OREL
• Rada seniorů ČR
• Revma Liga Česká republika
• VŠTVS Palestra
• Svaz obchodu a cestovního ruchu

Slavnostní založení proběhlo v krásných prostorách Charvátova sálu 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vojenské fakultní nemocnice Praha v rámci Mezinárodního summitu Aktivní ČESKO. Summitem provázela hlavní iniciátorka a duše celého projektu Jana Havrdová, která je zároveň prezidentkou České komory fitness.

V rámci programu proběhlo několik odborných přednášek a na ně navazujících panelových diskusí, do jedné z nich jsem byla pozvána jako zástupce zdravotnického výboru poslanecké sněmovny společně s kolegou Tomem Philippem, další dvě jsem měla tu čest moderovat. Myslím si, že celý summit byl plný plodné diskuse, zajímavých speakerů a užitečných informací a nechyběla ani pohybová svačinka. Z mnoha zajímavých hostů bych ráda zmínila ze Starostů a nezávislých Středočeského kraje Jindřišku Romba, místostarostku Dobříše, která se podpoře pohybu na komunální úrovni dlouhodobě věnuje a v rámci příkladů dobré praxe prezentovala jejich skvělé projekty Pěšky do školy a Roztančíme Dobříš.

Jsem ráda, že se v našem hnutí tomuto důležitému tématu věnujeme na všech úrovních. Zdraví a spokojení občané jsou naše priorita. Děkuji všem, kteří se zapojili, nebude vždy všechno ideální, ale budeme se snažit, abychom rozhýbali Česko. Věřím, že se podaří efektivně propojit řadu již skvěle fungujících projektů a díky spojení sil bude mít Aktivní Česko silný hlas, který bude schopný ovlivnit rozhodování orgánů státní správy i samospráv.

Sledujte nás    www.aktivnicesko.cz

Další příspěvky

Aktivní září ve Sněmovně!
Velmi mě těší, že se k národní kampani Aktivní září připojila také Poslanecká sněmovna. Akci na její půdě zorganizoval nadační fond Aktivní ČESKO za odborné podpory Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. Součástí akce je také několikadenní výzva o nejaktivnější výbor sněmovny s názvem „Výbory v akci aneb každý pohyb se počítá“.
Ohlédnutí za Prague Pride 2023
Jedním z témat, kterým se snažím věnovat, je otázka lidských práv. V současné chvíli konkrétně narovnání práv stejnopohlavních párů. Patřím k podporovatelům tzv. manželství pro všechny. Na Prague Pride jsem letos nebyla poprvé, ale po našem rodinném coming outu jsem jej letos prožila mnohem intenzivněji...
Ministr Jozef Síkela navštívil Moravskoslezský kraj
V červenci jsme měli tu čest přivítat v Moravskoslezském kraji dalšího z ministrů, tentokrát Jozefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu. Jednou z jeho zastávek byla i obec Kunčice pod Ondřejníkem, dále navštívil Třinec, Karvinou, Litultovice a Branku u Opavy.

Kontakt


Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.